Kompleksowe projekty rozbiórek budowlanych

Kompleksowe projekty rozbiórek budowlanych

Rozbiórka starego budynku lub innego obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością uzyskania odpoowiednich zgód i pozwoleń na rozbiórki.

Zajmujemy się przygotowaniem projektów rozbiórek wraz z załatwieniem wszelkich formalności i pozwoleń umożliwiających przystąpienie do rozebrania obiektu budowlanego.

Projekt rozbiórek przedstawia wszystkie wytyczne i sposób przeprowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie z wymogami aktualnych przepisów.

Powrót do góry