Oceny techniczne i ekspertyzy budynków

Oceny techniczne i ekspertyzy budynków

Wykonujemy oceny i ekspertyzy stanu technicznego budynków.

Ekspertyza techniczna zawsze poprzedza wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu budowlanego. Przedstawia zakres koniecznych do wykonania robót budowlanych celem dokonania modernizacji obiektu.

Wykonujemy równiez ekspertyzy i oceny techniczne dla obiektów, których nie przewduje się przebudowywać, a jedynie dla wiedzy właściciela obiektu o stanie technicznym budynku.

Przygotowujemy również oceny techniczne i ekspertyzy na potrzeby legalizacji samowoli budowlanej.

Powrót do góry